mcy-logo5
12/04/2018

MCY Review : Wealth Creation Making Sen$e of STI

Program ini diadakan bagi meningkatkan kesedaran stakeholders dalam ekosistem STI termasuk Kementerian, Jabatan, agensi GLC dan MKD, Institusi Penyelidikan, IPTA, IPTS serta wakil daripada industri terhadap kepentingan STI dalam memacu pertumbuhan […]