Pembiayaan

Salah satu tanggungjawab MOSTI adalah menguruskan dana-dana Penyelidikan dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang keutamaan yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini, MOSTI bersama agensi-agensi pembiaya MOSTI telah menyediakan pelbagai bentuk dana merangkumi dari peringkat pre-seed ke pengkomersialan.