Statistik

Sebanyak 474 produk/teknologi/perkhidmatan telah berjaya dikomersialkan di pasaran tempatan dan antarabangsa dengan nilai jualan lebih daripada RM540.0 juta bagi tahun 2016 sehingga 2022. Daripada jumlah tersebut, Universiti menyumbang kepada bilangan produk/teknologi/perkhidmatan tertinggi iaitu136 (29%), diikuti Agensi Kerajaan iaitu 126 (27%) dan Agensi Pembangunan Teknologi iaitu 88 (18%).

Tahun / Organisasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
Agensi Kerajaan 34 26 12 7 10 6 2 97
Institusi Penyelidikan 40 40 6 4 7 3 2 102
Agensi Pembangunan Taknologi 25 18 12 7 9 1 4 76
Universiti 28 39 9 18 12 16 13 135
Syarikat 3 10 1 4 5 22 19 64
Jumlah 130 133 40 40 43 48 40 474

Nota: KPI Khas MCY merujuk kepada produk/teknologi/perkhidmatan mematuhi kiriteria-kriteria KPI Khas MCY iaitu:

  • Produk/teknologi/perkhidmatan yang baharu atau telah dinaik taraf (up scaled) daripada produk/teknologi/ perkhidmatan sedia ada;
  • Hasil jualan yang dijana pada tahun semasa atau hasil jualan kumalatif separuh kedua tahun sebelum (Julai sehingga Disember);
  • Perjanjian pelesenan mesti ditandatangani pada tahun semasa; dan/atau
  • Royalti diterima adalah daripada jualan yang dibuat pada tahun semasa atau hasil jualan kumulatif separuh kedua tahun sebelum (Julai sehingga Disember).